Termisk indeklima og isolering

Cherasco Passive House, Circularity

Dårlig isolering, kuldebroer og utætheder kan medføre et dårligt indeklima præget af træk og kulde om vinteren og overophedning om sommeren.

Undgå træk og kulde

Af hensyn til indeklimaet og bygningens holdbarhed skal bygningens klimaskærm være så tæt som muligt. For lidt isolering i ydervæg, loft/tag eller fundament vil medføre ubehag som kuldestråling og træk. Det kan også medføre, at den varme, fugtige indeluft kondenserer på den indvendige side af klimaskærmen og medfører risiko for mug og skimmelsvamp angreb. 

Beregning af termisk indeklima

Ifølge Bygningsreglementet skal bygninger opføres, således at der under den tilsigtede brug (i de rum, hvor personer opholder sig igennem længere tid), kan opretholde et tilfredsstillende termisk indeklima.

Det termiske indeklima på solrige dage skal dokumenteres gennem beregning. Dette gælder for boliger, institutioner, kontorer mm. 

For boliger må det termiske indeklima ikke overskride 27°C mere end 100 timer pr. år, ligesom 28°C ikke må overskride med mere end 25 timer pr. år.

For andre bygninger end boliger fastsætter bygherren det eksakte timer pr. år, hvor indetemperaturen ikke overskrider 26 og 27°C.

Specifikation af termisk indeklima gøres på grundlag af standarden DS 474 (Specifikation af termisk indeklima). Det anbefales, at dokumentation af termisk indeklima i andre bygninger end boliger gøres med udgangspunkt i digitale simuleringer. For boliger kan dokumentation ske på grundlag af forenklede beregninger, bl.a. ved at anvende ROCKWOOL Energy Design

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.