Lydisolering - isolering mod støj

People in office

Støj er de lyde, vi ikke selv bestemmer, skal være til stede: naboens musik, uro på arbejdspladsen, larm fra biler, ventilationsanlæg osv.

Mennesker er i stigende grad plaget af støj. Dels fordi vi bor og arbejder tættere, dels fordi vi omgiver os med mere og mere teknisk udstyr, og trafikmængden vokser.

Der er stigende opmærksomhed på, hvad støj gør ved vores helbred.  I følge WHO kan støj give anledning til hovedpine, søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Støj kan også være årsag til nedsat indlæring og nedsat præstation på arbejde.

Støj i bygninger, mellem naboer, mellem rum og i rummet kan afhjælpes med god isolering. Det samme gælder støj fra tekniske anlæg som ventilation og køling og støj udefra. 

Lydisolering af konstruktioner

Lyd transporteres gennem luften og gennem konstruktioner, og man skelner mellem luftlyd, trinlyd, efterklangstid.

Stenuld er fra naturens side et meget lydabsorberende materiale: ROCKWOOL isolering indeholder luftfyldte hulrum, der bremser lydbølgerne. Sammen med stenuldens tyngde betyder det, at materialet har gode lydabsorberende og lydregulerende egenskaber.

Akustikløsninger

For at skabe et godt indeklima, er det også vigtigt at justere akustikken i rummet.

Læs mere om ROCKWOOL Koncernens akustikløsninger.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.