Fugt og isolering

RockWorld imagery, Modern living, design, aesthetics

Bygningens klimaskærm skal være så tæt og velisoleret som muligt for at:

  • Undgå at varm, fugtig indeluft kondenserer på den indvendige side af ydervæggen. Fx bag møbler og lignende, hvor den kan kondensere og medføre risiko for skimmelsvamp.
  • Undgå at varm, fugtig indeluft trækkes ud igennem konstruktioner, hvor den kan kondensere og medføre risiko for mugvækst og dermed risiko for konstruktionens ødelæggelse. Pr. 1 februar 2007 blev der indført nye krav til hvor tæt klimaskærmen skal være.

I en bolig afgiver en helt almindelig familie på 2 voksne og 2 børn  dagligt 10-12 liter vanddamp gennem deres kroppe og de daglige aktiviteter som bad, madlavning og tørring af vasketøj. Den fugtige luft skal ventileres bort for ikke at give et dårligt indeklima. 

Der skal selvfølgelig være tilstrækkeligt med ventilation i huset, men det er vigtigt luftskiftet sker gennem egnede systemer (helst med varmegenvinding - for at udnytte den eksisterende varme i huset). Ældre huse er ofte utætte og efter en efterisolering er det vigtigt at sikre tilstrækkelig ventilation.

Isolering og fugt i nye bygninger

I takt med, at energikravene til nye bygninger er øget, er kravet til isoleringen også steget. For at undgå træk og kulde er det imidlertid ikke bare nok med en god isoleringsløsning. Det er også vigtigt minimere kuldebroer og sikre tæthed.

Tæthed

Bygningens klimaskærm skal være så tæt og velisoleret som muligt for at

Undgå risiko for træk

Undgå at varm, fugtig indeluft kondenserer på den indvendige side af ydervæggen. Fx bag møbler og lignende, hvor den kan kondensere og medføre risiko for mugvækst.

Undgå at varm, fugtig indeluft trækkes ud igennem konstruktioner, hvor den kan kondensere og medføre risiko for mugvækst og dermed risiko for ødelæggelse af konstruktionen.

Der skal selvfølgelig være tilstrækkeligt med ventilation i huset, men luftskiftet skal ske gennem egnede systemer (helst med varmegenvinding - for at udnytte den eksisterende varme i huset).

Siden 2007 har der været krav til, hvor tæt klimaskærmen skal være.

Læs mere om bygningsreglementets krav til lufttæthed.

Undgå kuldebroer

Kondensering af fugt fra indeklimaet i bygningskonstruktionen kan undgås ved at undgå kuldebroer og med rigtigt placeret og tæt dampspærre og evt. tilpasset ventilation af konstruktionen.

ROCKWOOL har udviklet et særligt system, der mindsker kuldebroer.

Læs mere om REDAir LINK

Isolering og fugt i eksisterende bygninger

Størstedelen af vores bygninger er opført i en tid, hvor energibesparelser ikke betød så meget. 

Det betyder, at de ligger langt fra nutidens krav til isolering. Det kan ikke kun ses på energiregningen, det har også stor betydning for indeklimaet.

Kolde ydervæge, fodkulde og træk

Mange kender situationen i en ældre bygning; sutsko, en ekstra trøje og møbler, der ikke kan placeres helt ud til ydervæggen pga. kuldenedfald eller dannelse af skimmelsvamp. I de værste tilfælde kan det være umuligt at holde en komfortabel temperatur.

For lidt isolering i ydervægge, loft, tag eller fundament giver dårligt indeklima i form af kulde og træk. Det kan også medføre, at den varme, fugtige indeluft kondenserer på den indvendige siden af klimaskærmen og medfører risiko for mug og svampeangreb. Det er derfor vigtig at undgå kuldebroer, sikre tæthed og isolere alle ydre konstruktioner godt.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.