Vigtigheden af brandsikkerhed i bygninger

Bygninger skal være trygge og sikre rammer for vores aktiviteter, uanset om det er i hjemmet, på arbejdet, i daginstitutioner og skoler eller andre steder, hvor vi færdes.

Antallet af mennesker, som omkommer i brand i Danmark svinger fra år til år, men det drejer sig i gennemsnit om 80 mennesker med en klar overvægt blandt ældre. Dertil kommer, at ca. 1500 personer kommer til skade.

Der er også store omkostninger forbundet med brande, både for den enkelte og for samfundet: i 2015 blev der udbetalt ca. 3,8 mia. kr. i erstatninger. Brande er også årsag til produktionsstop og tab af arbejdspladser: tal fra Forsikring & Pension dokumenterer, at en fjerdedel af de virksomheder, som har haft brand med omkostninger på 5 mio. kroner eller mere, ikke genopføres efter en brand. En god brandsikring af bygningen kan være med til at begrænse brandens omfang og skader.

Loven fastsætter, at bygninger skal være sikre at opholde sig i. Og den sikkerhed skal være til stede og vedligeholdes i hele bygningens levetid. Fordelen ved ROCKWOOL brandsikker isolering er, at den bevarer sin evne til at beskytte mod brand, uanset om konstruktionen ikke er udført helt korrekt fra starten, eller er blevet beskadiget hen ad vejen, f.eks. at pudsen har fået en skade, der blotter materialet bagved.

Stenuld er det mest brandsikre isoleringsmateriale. Det modstår temperaturer over 1000 °C.

Brandsikkerhed - Et væsentligt aspekt i bæredygtighed

En bæredygtig bygning er en bygning med lang holdbarhed, og den skal være sikker og tryg at opholde sig i.

Brande belaster økonomien og miljøet:

Økonomi:

i 2015 var der brandskader på bygninger for ca. 1,8 mia. kr. Erstatning for værdier i bygningerne var ca. 2 mia. kr.

Miljø:

en brand har en direkte og indirekte negativ påvirkning af miljøet. Direkte i form af røg samt partikler fra branden og i slukningsvand. Indirekte ved ressourceforbruget til genopførelse.

ROCKWOOL stenuld kan modstå temperaturer på over 1.000° C og virker som en effektiv brandbarriere, der kan forhindre en brand i at sprede sig. Valget af ROCKWOOL stenuld som isoleringsmateriale er med til at mindske menneskelige og økonomiske tab samt reducere miljøbelastningen.

Miljøbelastning pr. m2 bygning ved brand

TypeKg CO2 pr. m2
Brand, slukket efter 15 min14-40 kg
Bygningen nedbrændt400 kg

Kilde: FireRisk Management April 2008

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere

Brochurer om brandsikring af byggeri

Gå til siden Dokumentation og certifikater for at finde vores brochurer om brandsikring af byggeri.