Isoleringsmaterialer og brand

Den største forskel på isoleringsmaterialer viser sig for alvor i tilfælde af en brand. Byggematerialer reagerer helt forskelligt på høje temperaturer eller brandpåvirkning. Dette gælder også for isoleringsmaterialer, hvor man vurderer brandsikkerhed ud fra materialets

  • Reaktion på brand
  • Brandmodstandsevne

ROCKWOOL stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning.

Brandklassifikation af materialer

Den europæiske brandklassificering af materialers reaktion på brand angiver, hvor hurtigt og i hvilken grad et produkt bidrager eller ikke bidrager til brand, samt om der udvikles røg og brændende dråber.

Isoleringsmaterialer skal testes for, hvordan de reagerer i brand og på basis af testresultatet indplaceres i en brandklasse. Produktets brandklasse skal fremgå af CE mærket og ydeevnedeklarationen (DoP).

Det skal fremgå, hvordan selve materialet reagerer i en brand, og ikke hvad der sker, hvis det er dækket bag et beskyttende lag (f.eks. 2 lag gips) – den såkaldte ‘end-use-application’.

Vurdering af selve materialet sikrer en robusthed i de tilfælde, hvor konstruktionen ikke er udført helt korrekt, eller hvor der er sket beskadigelser på konstruktionen.

Brandklassifikation – reaktion på brand og eksempler på isoleringsmaterialer

EU-klasseEgenskaberMateriale eksempel
A1Ubrændbar. Medvirker ikke til brand.Mineraluld, f.eks. FLEXIBATTS.
A2Ubrændbar. Yderst begrænset bidrag til brand. Ingen overtænding.Mineraluld, f.eks. ROCKWOOL tagprodukter.
BMeget begrænset bidrag til brand, ingen overtænding.Phenolskum.
CBegrænset bidrag til brand. Overtænding efter mere end 10 min. 
DAcceptabelt bidrag til brand.
Overtænding mellem 2 og 10 min.
Visse PIR produkter.
ERelativt stort bidrag til brand.
Overtænding inden for 2 min.
Visse PIR og PUR produkter, Brandhæmmet skumplast (XPS).
Papirisolering i klasse E.
FEgenskaber ikke bestemt.Skumplast (EPS).

Klasse A2 til E skal kombineres med tillægsklasser for røg og brændende dråber. A1 og F kan ikke kombineres med tillægsklasser.

Røgintensitet

Materialets røgudvikling opdeles i 3 klasser:

S1Meget begrænset mængde af røgudvikling.
S2Begrænset mængde røgudvikling.
S3Intet krav til mængde af røgudvikling.

Brændende dråber

Brændende dråber er ligeledes opdelt i 3 klasser:

d0Ingen brændende dråber eller partikler
d1Brændende dråber eller partikler i begrænset mængde.
d2Intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler.

ROCKWOOL stenuld er klassificeret som ubrændbart materiale. ROCKWOOL stenuld bidrager derfor ikke til brandbelastningen i et byggeri.

Brandmodstand - klassifikation af konstruktioner

Brandmodstand giver oplysning om, hvor godt en bygningsdel (en væg, et loft, et gulv, en dør etc.) kan modstå en fuldt udviklet brand. Brandmodstand handler alene om, hvad der sker efter overtændingen (flash over) i det rum, hvor branden opstår.

Brandmodstand testes som tiden inden kollaps på et eller flere af disse kriterier:

 

R = Bæreevne:

Konstruktionen bliver belastet med en bestemt last igennem hele brandtesten.

 

I = Isolation:

Isolation for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke sker væsentlig varmetransport fra den brandpåvirkede side til den ikke-brandpåvirkede side inden for et givent tidsrum. Temperaturstigningen på den ueksponerede side må maksimalt være 140°C i gennemsnit. Temperaturforøgelsen må ikke på noget område af den ueksponerede bygningsdel overstige 180°C. I angives altid i kombination med E.

E = Integritet:

Integritet for en adskillende bygningsdel indebærer, at der ikke sker gennemtrængning af flammer eller varme gasser inden for et givent tidsrum.

Angivelse af tidsrum

For alle tre kriterier angives det tidsrum, hvor bygningsdelen opfylder kravet: f.eks. 30, 60, 120 minutter.

Eksempel på klassificering af en bygningsdel

CONLIT Brandsikring er et system, der baserer sig på passiv brandbeskyttelse af bygninger og konstruktioner, ved at benytte de gode ROCKWOOL isoleringsegenskaber, samt høje smeltepunkt.
Læs mere

Brochurer om brandsikring af byggeri

Gå til siden Dokumentation og certifikater for at finde vores brochurer om brandsikring af byggeri.