Energieffektive bygninger

Reference case, Norway, Trondheim, Moholt 50/50, climate action, massive wood, REDAir FLEX, apartments

Forudsætningen for at opnå en energieffektiv bygning er en solid bygningskrop, der er godt isoleret og tæt. Det gælder både ved nybyggeri og renovering.

Bygningsreglementet fastsætter energikrav til nye bygninger og krav til energiforbedringer af eksisterende bygninger i forbindelse med udskiftning, ombygning, ændret anvendelse og tilbygning.

Som noget nyt er der i BR 2018 defineret to energiklasser for eksisterende bygninger: Renoveringsklasse 1 og 2.

Krav til nye bygninger:

Når det drejer sig om nye bygninger, skelner man mellem bygninger opvarmet til minimum 15°C, og bygninger opvarmet til 5°C < temp < 15°C. 

Nybyggeri opvarmet til minimum 15°C skal opfylde 5 krav:

  • Mindste varmeisolering
  • Transmissionstab
  • Energiramme
  • Lufttæthed
  • Sommerkomfort
 

Nybyggeri opvarmet til 5°C < temperatur < 15°C skal opfylde 3 krav:

  • Mindste varmeisolering
  • Transmissionstab
  • Energiramme

Ved beregning af transmissionstab og energiramme anvendes temperatur på 15°C

Læs mere om energikrav til nye bygninger

Genveje til energieffektivt nybyggeri:

Krav til eksisterende bygninger:

Det er vigtigt at gennemføre energibesparelser i eksisterende bygninger i forbindelse med ombygning og udskiftning. 

Læs mere om energikrav til eksisterende bygninger ved:

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.