Energibesparelser i bygninger er et vigtigt skridt i en grøn omstilling.

Den mest effektive måde at reducere energiforbruget i bygninger er en velisoleret bygning. På trods af skærpede energikrav i Bygningsreglementer igennem årtier, bruger dagens bygninger stadig meget energi: 

  • Cirka 40 % af vores samlede energiforbrug bruges i dag i bygninger
  • Cirka 35 % af energiforbruget går til opvarmning

Dette energiforbrug skal i løbet af de kommende årtier nedbringes meget markant, hvis vi skal nå målsætningen om en energiforsyning fri for fossile brændsler i 2050 til en overkommelig omkostning.

Energibesparelser i bygninger er et vigtigt skridt i en grøn omstilling. Udfordringen er i den sammenhæng de eksisterende bygninger. Nye, energieffektive bygninger udgør en meget lille del af det samlede antal bygninger - cirka 1% af bygningsmassen – så størstedelen af de bygninger, der eksisterer i dag, vil også være i brug i 2050. Derfor kan vi kun nå målet om et mindre energiforbrug i bygninger i 2050 gennem omfattende energirenoveringer i eksisterende bygninger.

Gode, trygge og solide konstruktioner med rigtigt valg af isolering reducerer energiforbruget og giver gevinster i hele byggets levetid: En lavere varmeregning, et bedre indeklima og en mindre miljøbelastning.

Det er stillestående luft inde i isoleringsprodukter, som forhindrer varme og kulde i at trænge igennem konstruktionen. ROCKWOOL stenuldsisolering har glimrende isoleringsegenskaber grundet meget små luftlommer mellem fibrene.

Når produkterne er installeret korrekt, vil de bidrage til et mindre behov for opvarmning om vinteren og en behagelig, kølig temperatur om sommeren. Begge dele er vigtigt for at mindske energiforbruget og dermed energiregningen.

Termografisk fotografering

Overvej at foretage en termografisk fotografering af bygningen. På den måde finder du ud af, hvor det bedst økonomisk kan betale sig at sætte ind med en efterisolering. Husk at det skal være om vinteren, at du foretager en termografisk fotografering, hvor der er forskel på temperaturen mellem ude og inde.