Værd at vide om energieffektivitet

Den mest effektive måde at reducere energiforbruget i bygninger er en velisoleret bygning. På trods af skærpede energikrav i Bygningsreglementer igennem årtier, bruger dagens bygninger stadig meget energi: 

  • Cirka 40 % af vores samlede energiforbrug bruges i dag i bygninger
  • Cirka 35 % af energiforbruget går til opvarmning

Dette energiforbrug skal i løbet af de kommende årtier nedbringes meget markant, hvis vi skal nå målsætningen om en energiforsyning fri for fossile brændsler i 2050 til en overkommelig omkostning.

Energibesparelser i bygninger er et første vigtigt skridt i den grønne omstilling. Udfordringen er i den sammenhæng de eksisterende bygninger. Nye, energieffektive bygninger udgør en meget lille del af det samlede antal bygninger - cirka 1% af bygningsmassen – så størstedelen af de bygninger, der eksisterer i dag, vil også være i brug i 2050. Derfor kan vi kun nå målet om et mindre energiforbrug i bygninger i 2050 gennem omfattende energirenoveringer i eksisterende bygninger.

Gode, trygge og solide konstruktioner med rigtigt valg af isolering reducerer energiforbruget og giver gevinster i hele byggets levetid: En lavere varmeregning, et bedre indeklima og en mindre miljøbelastning.

Termografisk måling af varmetab i en bolig.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.