Bygningsreglementets U-værdi krav ved udskiftning

Når en bygningsdel erstattes af en ny

  • Udskiftning af en hel tagkonstruktion inkl. spær.
  • Udskiftning af vinduer.

Krav ved udskiftning

  • Krav til varmeisolering - uanset rentabilitet.
  • Krav til vinduer, døre og ovenlysvinduer - uanset rentabilitet.
  • Samme krav som for ombygning.

Mindstekrav til klimaskærm ved ombygning

Bygningsdel  U-værdi [W/m²K]
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,18
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere 0,40
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,10
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag 0,12
Porte 1,80
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler 1,40
Renoverede forsatsvinduer 1,65
Lystunneler eller lignende 2,0

 

 

Krav til linjetab for samling mellem bygningsdele
Ψ-værdi W/mK
Fundamenter0,12
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler0,10
ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.