Krav til tilbygning

Bygningsreglementets U-værdi krav til tilbygning.

En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er.

  • Nye boliger på flade tage
  • Opvarmet udestue
  • Andet? 
    (Fortolkningen af bygningsreglementet i praksis ligger hos den enkelte kommune og deres tekniske forvaltning. En integreret udestue betragtes fx ofte som en tilbygning selvom den er uopvarmet.

Varmetabs- og Energirammen

  • Varmetabsrammen og mindste U-værdikrav overholdes. 50% af varmetabet gennem alle de dækkede dele af den eksisterende bygning modregnes. Dette gælder dog ikke for tagboliger.
  • Energirammeberegning - energirammens størrelse beregnes på baggrund af bygningens totale areal (Areal af eksisterende bygning + areal af tilbygning).

 

Tilbygninger - U-værdi krav

Ændret anvendelse og tilbygning. Bilag 2, tabel 2.
U-værdi W/m2 K
Omtrentlige isoleringstykkelser 
Ydervægge og kældervægge med jord0,15250 mm
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*)0,4075 mm
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum0,10300 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage0,12300 mm
Porte1,80-
Lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*1,40-
Ovenlyskupler1,40-

 

Krav til linjetab for samling mellem bygningsdele
Ψ-værdi W/mK
Fundamenter0,12
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler0,10

*Let opvarmede - 5°C eller lavere end temperaturen i det aktuelle rum.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.