Krav til sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse

Bygningsreglements U-værdi krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse.

Krav til sommerhuse og tilbygning til sommerhuse kan overholdes ved at opfylde én af følgende to krav:

  • U-værdikrav og linjetab + areal af vinduer og døre ≤ 30%

eller

  • Varmetabsrammen, mindste varmeisoleringskrav overholdes. Her accepteres dog massive ydervægge (af f.eks. træ, letbeton eller teglblokke) med en  U-værdi < 0,5 W/m2K (0,3 i nybyg, mm)

Ved ombygning, andre forandringer og udskiftning gælder værdierne i tabellen herunder, under forudsætning af den fornødne rentabilitet.

Ved vurdering af rentabiliteten betragtes sommerhuset som værende i brug som bolig også i vinterhalvåret.

Sommerhuse, U-værdi krav

Sommerhuse Bilag 2 tabel 4
U-værdi W/m2 K
Omtrentlige isoleringstykkelser 
Ydervægge og kældervægge med jord0,25165 mm
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller kun opvarmet til under 5° C0,4095 mm
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum0,15175-265 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage0,15265 mm
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede1,80-
Krav til linjetab for samling mellem bygningsdele
Ψ-værdi W/mK
Fundamenter0,15
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme0,03
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler0,10
ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.