Bygningsreglements krav ved reparationer og vedligeholdelse

 

Ingen krav:

  • Maling
  • Reparation af skader
  • Ompudsning af facader

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.