Krav ved ombygning og andre forandringer

Bygningsreglements U-værdi krav ved ombygning og andre forandringer.

Typiske renoveringsopgaver:

  • Ny tagbelægning
  • Ny regnskærm på ventileret facade
  • Ikke pudset facade pudses

2 muligheder for at overholde kravene ved ombygning og andre forandringer

  • Krav til varmeisolering for rentable energiforbedringer (Husk rentabilitetsberegning, hvis du ikke kan opfylde U-værdikravene i skemaet herunder.)

eller

  • Energiramme for eksisterende bygninger (nyhed) - renoveringsklasser

Hvad er nyt ved krav til ombygninger og forandringer

Ombygninger og andre forandringer (rentabilitet) samt udskiftninger. Bilag 2, tabel 3 U-værdi W/m2 K Omtrentlige isoleringstykkelser 
Ydervægge og kældervægge med jord 0,18 250 mm (tung) / 
250 mm (let)
Skillevægge og etageadskillelser (mod rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede*) 0,40 75 mm
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum 0,10 300 mm
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tage 0,12 300 mm
Porte 1,80 -
Lemme mod det fri eller rum, der er uopvarmede eller kun let opvarmede* 1,40 -
Nye forsatsvinduer 1,40  
Renoverede forsatsvinduer 1,65  
Ovenlyskupler 1,40 -
Krav til linjetab for samling mellem bygningsdele Ψ-værdi W/mK  
Fundamenter 0,12  
Samling mellem ydervægge og vinduer, yderdøre, glasvægge, porte og lemme 0,03  
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler 0,10  
ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.