Ansvarsforhold ved reparationer og vedligeholdelse

  • Bygningsejeren er ansvarlig for at lovgivningen overholdes.
  • Hvis en lovpligtig efterisolering ikke er gennemført, kan kommunen drage bygningsejeren til ansvar.
  • Den professionelle bygherre er erstatningspligtig, hvis byggeriet ikke overholder bygningsreglementet.
  • Entrerer boligejeren med en rådgiver, er rådgiveren ansvarlig for at arbejdet udføres jf. gældende krav og regler.