Bygningsreglementets U-værdi krav ved ændret anvendelse

Arealer ombygges til nyt formål med et væsentligt højere energiforbrug:

  • Udhus inddrages til beboelse.
  • Uudnyttet tagetage inddrages til beboelse.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.