ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelser for isolering

Følgende punkter får i højere grad indvirkning på energirammen:

  • Optimering af U-værdier
  • Husets geometri og placering på grund
  • Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg
  • Varmegenvinding
  • Vinduesarealer, evt. med afskærmning

Konklusion – tænk huset igennem, hver kWh tæller i de nye energirammer.

Minimumstykkelser for isolering i nybyggeri:

 

Ændret anvendelse og tilbygning:

 

Minimumstykkelser for isolering i sommerhuse:

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.