ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelser for isolering

Følgende punkter har indvirkning på energirammen:

  • Optimering af U-værdier
  • Husets geometri og placering på grund
  • Anlæg med vedvarende energi f.eks. jordvarmeanlæg
  • Varmegenvinding
  • Vinduesarealer, evt. med afskærmning

Alle U-værdier og isoleringstykkelser er beregnet med Lambdaklasse 37.

Konklusion – tænk huset igennem, hver kWh tæller i energirammen. 

Anbefalede minimumstykkelser for isolering i nybyggeri:

Minimumstykkelser for isolering i nybyggeri

 

Minimumstykkelser for isolering i nybyggeri

BR18 krav ved ændret anvendelse og tilbygning:

Ændret anvendelse og tilbygning

 

Ændret anvendelse og tilbygning

BR18 krav ved nybyggeri* for sommerhuse:

Minimumstykkelser for isolering i sommerhuse

 

*Ved ombygning, andre forandringer og udskiftning gælder ovenstående krav også, dog betinget af rentabilitet. Ved vurdering af rentabilitet betragtes ferieboligen som værende i brug som bolig også i vinterhalvåret.

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.