Ansvarlig produktion

Insulation, production, stone wool, factory

Naturlig og uudtømmelig råvare

Basalt er det primære råmateriale, der anvendes til at fremstille ROCKWOOL stenuldsprodukter. Det er en naturlig ressource, som findes i rigelige mængder over hele verden. Hvert år skaber vulkansk aktivitet og pladetektonik nye reserver af denne sten –  omkring 38.000 gange mere end den mængde ROCKWOOL Koncernen årligt anvender.

Upcycling

I vores produktionsproces genskaber vi hver dag den vulkanske proces med at smelte sten om til fibre. Det er en proces med høje temperaturer, som er ideel for genanvendelse.

ROCKWOOL har i årtier været innovative omkring recirkulerede materialer. Med dagens ordvalg kan man sige, at vi ’up-cycler’ en række materialer; restprodukter, som er affald for andre industrier, bliver til sekundære råvarer i vores produktion og erstatter jomfruelige ressourcer. Vi kalder det industriel symbiose, og i Danmark har vi igennem årene årligt anvendt 40.000-50.000 tons restprodukter fra andre industrier. Eksempler på dette er glødeskaller fra jernindustrien, brugt sandblæsningssand, filterstøv fra cementindustrien og aske fra flisfyrede kraftværker. På globalt plan up-cyclede ROCKWOOL Koncernen i 2015 mere end 800.000 tons.

Derudover genanvender vi ROCKWOOL isolering

Produktion med fokus på kvalitet og miljø

Vores produktion er omfattet af såvel kvalitetssikringsystem (ISO 9001) som miljøledelsessystem (ISO 14001). Det betyder, at vi hele tiden sætter nye mål for at bruge ressourcerne mere effektivt i vores produktion. Du kan læse miljødeklarationen (EPD) for vores produkter her.

Fra overskudsvarme til fjernvarme

Vi har i en årrække nyttiggjort overskudsvarmen fra vores fabrikker til fjernvarme og forsyner lokalsamfundene i Vamdrup og Doense.