Indbygget bæredygtighed

Bæredygtighed i bygninger skal måles på konstruktions- og bygningsniveau og ikke for det enkelte materiale. Det er nemlig bygningen i sin helhed, som skal opfylde de overordnede dimensioner for bæredygtighed, som er udmøntning af Brundtlandrapporten:

  • Den sociale dimension
  • Den miljømæssige dimension
  • Den økonomiske dimension

Først når alle tre dimensioner er sikret, er der tale om en bæredygtig bygning. ROCKWOOL isoleringsprodukter bidrager til bæredygtighed på de tre dimensioner. Det kalder vi indbygget bæredygtighed.

De 3 dimensioner for bæredygtighed

Økonomiske fordele

Bygninger udgør en stor samfundsværdi, og der er betydelige omkostninger forbundet med bygningen i hele dens levetid. En bæredygtig bygning skal bestå af holdbare løsninger og have lave driftsomkostninger.

ROCKWOOL isolering bidrager til dette:

Vedvarende energibesparelse: 

God isoleringsevne giver energibesparelser i hele bygningens levetid. Vi har testet isolering, der har været i bygninger i 50 år, og vi er stolte over at kunne konstatere, at isoleringen har samme kvalitet, som da den blev installeret. Vores isolering sikrer energibesparelse i hele bygningens levetid.

Lav varmeregning:

En god og tæt isoleringsløsning er en vigtig forudsætning for en lav varmeregning og dermed en god totaløkonomi for bygningen i hele dens levetid.

Vedligeholdelsesfri løsning:

ROCKWOOL isolering skal ikke udskiftes - det en langsigtet kvalitet i bygningen. Andre løsninger, som skal spare energi eller forsyne bygningen med vedvarende energi, skal udskiftes op til flere gange i bygningens levetid.

Tryghed og indeklima

Vi tilbringer 90% af tiden indendørs, og det er vigtigt, at bygninger er sikre og behagelige at opholde sig i. ROCKWOOL isolering bidrager på vigtige områder:

Brandsikkerhed:

ROCKWOOL isolering giver den højeste beskyttelse i tilfælde af brand og kan forhindre, at en brand spreder sig. Det er vigtigt for de mennesker og værdier, som er i bygningen.

Læs mere om brandsikkerhed.

Minimering af træk, kulde eller overophedning:

En tæt og velisoleret bygning er forudsætning for et godt indeklima. 

Læs mere om indeklima.

Støjreduktion:

Ligesom stenuld er en barriere mod brand, er det også med til at forhindre, at støj trænger igennem rum og etager, og det kan mindske støj  udefra.

Læs mere om støjreduktion.

Luftkvalitet:

ROCKWOOL isolering har det finske indeklimamærke, M1. (link)

Gevinster for miljøet

Bygningers miljøaftryk er stort: 40 % af energien bruges i dag i bygninger. Dertil kommer brugen af andre ressourcer og det affald, som byggeproces, vedligehold og udskiftning skaber. Der er også et stigende fokus på de kemikalier, som vores bygninger indeholder. ROCKWOOL isolering er med til at mindske bygningers miljøbelastninger:

Lavt energiforbrug: 

En god, vedvarende isoleringsevne giver et vigtigt bidrag til at begrænse energibehovet til opvarmning. Det betyder, at energien kan frigøres til andre dele af samfundet. Energieffektive bygninger er derfor en vigtig del af og første skridt i den grønne omstilling.

Genanvendelse:

ROCKWOOL stenuld er fuldt ud genanvendeligt. Vi samarbejder med RGS Nordic om en returordning, hvor brugt stenuldsisolering indsamles, nedgranuleres og sendes tilbage til vores fabrik, så det kan blive til ny isolering.

Ingen miljørisiko: 

Sten kan ikke brænde! Det betyder, at stenuld til forskel fra mange andre isoleringsprodukter ikke skal tilsættes brandhæmmende kemikalier. Den binder, der tilsættes vores produkter for at sikre et fast og fleksibelt produkt, hærdes i produktionen til bakalit. De fleste ROCKWOOL isoleringsprodukter har det finske indeklimamærke, M1.

"Naturen producerer hvert år 38.000 gange mere stenmateriale end det, som bruges til et års produktion af ROCKWOOL stenuld". Tais W Dahl, Ph. D. M.Sc, Geofysik.

Brochurer om genanvendelse og miljø

Gå til siden Dokumentation og certifikater for at finde vores brochurer om genanvendelse og miljø.