Bygninger udgør en stor samfundsværdi, og der er betydelige omkostninger forbundet med bygningen i hele dens levetid. En bæredygtig bygning skal bestå af holdbare løsninger og have lave driftsomkostninger.

Vedvarende energibesparelse
Når vi skal omstille vores energiforsyning til vedvarende energi, er det vigtigt at mindske energibehovet i bygninger, hvad enten der er tale om eksisterende eller nye bygninger. I dag bruges 40% af samfundets totale energiforbrug nemlig i bygninger, og 35% af det bruges udelukkende til opvarmning.

En god og tæt isoleringsløsning er en vigtig forudsætning for en lav varmeregning og en god totaløkonomi for bygningen i hele dens levetid. Når ROCKWOOL-stenuldsisolering er installeret korrekt, er der mindre behov for opvarmning om vinteren. Det giver et lavere energiforbrug og dermed en lavere energiregning.

Vedligeholdelsesfri løsning
Vidste du, at det i gennemsnit koster fem gange mere at administrere og vedligeholde en bygning i hele dens levetid, end det gør rent faktisk at bygge den? Derfor kan det altid betale sig at vælge robuste materialer, der holder i hele bygningens levetid.

Vi har testet ROCKWOOL-isolering, der har været i bygninger i 50 år, og vi er stolte over at kunne konstatere, at isoleringen har samme kvalitet, som da den blev installeret. Isoleringen synker nemlig ikke sammen over tid, men bibeholder sin form og styrke, det uanset ændringer i temperatur eller luftfugtighed. Ydeevnen forbliver derfor uændret år efter år, og det betyder løbende besparelser på vedligeholdelse i hele bygningens levetid.

Da det ikke er nødvendigt at udskifte ROCKWOOL-isolering over tid, kan du også forvente en langsigtet energibesparelse. Hvorimod andre løsninger, som skal spare energi eller forsyne bygningen med vedvarende energi, skal udskiftes op til flere gange i bygningens levetid.