Når vi taler om ROCKWOOL-isolering som et 'bæredygtigt valg', så er det ikke isoleringen i sig selv, der er bæredygtig. Det er den måde, isoleringen indgår i byggeriet, og de resultater, det skaber, der gør isoleringen til et bæredygtigt materialevalg.

Men hvad er bæredygtighed egentlig? Bæredygtighed handler i bund og grund om, at vi skal leve på jorden på en måde, der ikke går ud over vores børn og børnebørn. ​ Men når samtalen falder på bæredygtighed, så handler det oftest om CO2-aftryk. At vi skal spise mindre kød, vælge cyklen frem for bilen og flyve mindre.

Men her taler vi kun om de miljømæssige forhold, og bæredygtighed er meget mere end miljø. Bæredygtighed består af nemlig af tre hovedparametre​

  • De sociale forhold​
  • De økonomiske forhold​
  • Og selvfølgelig de miljømæssige forhold

Det er kun ved at kombinere disse tre forhold, at vi kan arbejde hen imod det vi kan kalde en bæredygtig fremtid. For en bæredygtig fremtid handler ikke kun om at forbedre forholdene for den næste generation, men for alle fremtidige generationer. Det handler altså om en vedvarende og holdbar løsning.

Det samme gælder for et bæredygtigt byggeri. Det er nemlig bygningen i sin helhed, som skal opfylde de overordnede dimensioner for bæredygtighed. Først når alle tre dimensioner er sikret, er der tale om en bæredygtig bygning. Og da bygninger i dag står for cirka 20% af Danmarks samlede CO2-udledninger, så er det et rigtig godt sted at starte.

ROCKWOOL-isolering kan spille en vigtig rolle i et bæredygtigt byggeri, da det kan bidrage til alle tre parametre. Det kombinerer et godt indeklima og komfort (de sociale forhold) med en lang levetid og minimal vedligeholdelse (de økonomiske forhold) samt et lavt energiforbrug og reduceret CO2-aftryk (de miljømæssige forhold).

Nedenfor gennemgår vi de 3 parametre en for en, så læs videre, hvis du vil vide meget mere om stenuldsisoleringen, som det vi kalder et 'bæredygtigt valg' til byggeriet.