U-værdi beregningsprgram for varme tage

Programmet bruges til beregning af U-værdi af forskellige typer varme tage.