Energiberegning med ROCKWOOL Energy Design

Link to Energy Design

Gratis online energirammeberegninger, varmetabsramme- og U-værdiberegninger samt rentabilitetsberegninger for nybyggeri og større ombygninger.

Programmet kan anvendes af ingeniører, arkitekter, konstruktører og øvrige personer med byggeteknisk indsigt.

Start ROCKWOOL Energy Design

Download ROCKWOOL ENERGY DESIGN manual (pdf fil)

10 gode grunde til at anvende ROCKWOOL Energy Design til energiberegninger:

Energiberegninger

Værktøj til beregning af energibehovet for nybyggeri og større ombygninger.

Energiberegninger udføres i overensstemmelse med BE15 (anvender samme beregninger som SBI's program).

U-værdi beregninger

Værktøj til beregning af U-værdier for bygningskonstruktioner. Beregningen udføres i overensstemmelse med DS 418:2011 ”Beregning af bygningers varmetab”.

Kataloger

Programmet indeholder kataloger over byggematerialer samt kataloger med bygningskonstruktioner, vinduer og tekniske installationer.

XML-import og export

Mulighed for integration med BE15 ved import og eksport af xml-filer.

Deling af "kataloger"

Det også muligt at oprette egne kataloger med foretrukne bygningskomponenter. Disse kan du vælge at dele med udvalgte brugere af programmet.

Gratis

Programmet er gratis at bruge, når du benytter ROCKWOOL isoleringsprodukter, og du kan tilmed foretage en beregning uden at logge ind.

Ønsker du at gemme, udskrive og dele en beregning eller oprette kataloger, kræver det, at du opretter dig som bruger. 

Varmetabsrammeberegninger

Værktøj til beregning af varmetabsramme for tilbygninger og sommerhuse.

Varmetabsrammen beregnes ved at sammenligne det aktuelle hus med et normgivende hus med 22 % vinduesareal og isoleret svarende til de normgivende U-værdierne.

Beregningen udføres i overensstemmelse med DS 418:2011 ”Beregning af bygningers varmetab” samt Bygningsreglementet 2018.

Rentabilitetsberegninger

Værktøj til beregning af rentabilitet for renoveringsopgaver. Beregningen udføres i overensstemmelse med Bygningsreglementet 2018.  

Online

Kan bruges på alle platforme, også Mac. ROCKWOOL sørger for, at programmet altid er opdateret.  

Deling af projekter

Du kan vælge at give kollegaer og samarbejdspartnere adgang til dine projekter, forudsat de er brugere af programmet. Således kan flere arbejde på samme projekt.