SUPER VENTI-BATTS - Efterisolering af ydervæg udefra

Fra et fugtmæssigt synspunkt er det bedst at isolere væggen udvendigt. Vælg så tyk en isolering som æstetisk muligt. Jo tykkere isolering, jo mere energi sparer du i fremtiden.

Sådan gør du:

Trin 1

Montér regler i de mål, der svarer til den planlagte isoleringstykkelse. Montér ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS mellem reglerne.

Trin 2

Vindtæt lag er ikke nødvendigt ved brug af SUPER VENTI-BATTS, da isolerings topside indeholder vindspærre.

 

OBS! Før arbejdet påbegyndes og efter, skal det kontrolleres, at krybekælderen er tilstrækkeligt ventileret, og at terrænet hælder bort fra huset for at opnå et godt vandafløb. 

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.