FLEXIBATTS - Ydervæg efterisoleret udefra

Fra et fugtmæssigt synspunkt er det bedst at isolere væggen udvendigt. Vælg så tyk en isolering som æstetisk muligt.

Jo tykkere isolering, jo mere energi sparer du i fremtiden.

Sådan gør du:

Trin 1

Montér regler i de mål, der svarer til den planlagte isoleringstykkelse. Montér ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem reglerne.

Montér den grønne side først, så du ved hjælp af den fjedrende effekt nemt kan fylde pladsen ud mellem reglerne.

Trin 2

Vindtæt lag monteres uden på isoleringen og regler.

 

OBS! Før arbejdet påbegyndes og efter, skal det kontrolleres, at krybekælderen er tilstrækkeligt ventileret, og at terrænet hælder bort fra huset for at opnå et godt vandafløb. 

Trin 3

Udenpå reglerne monteres 15-20 mm brædder for at skabe ventilation mellem isoleringen og yderbeklædningen, som derefter monteres.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.