A-BATTS - Efterisolering af ydervæg indefra

Det bedste er at efterisolere udefra, men undertiden er man nødt til at vælge alternativet med indvendig efterisolering. Før du går i gang, skal du flytte fodpaneler, el- og telefoninstallationer og lignende. Tapet og maling på væggene skal først fjernes/rives op. Kontrollér, at der ikke allerede findes en dampspærre inde i konstruktionen. Fjern den i givet fald.

Sådan gør du:

Trin 1

Montér træregler langs gulv og tag, så de passer til tykkelsen.

Montér ROCKWOOL A-BATTS mellem reglerne.

Trin 2

ROCKWOOL VapourStop dampspærre eller ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre monteres på den varme side af isoleringen.

Dampspærren/Klimamembranen skal have et overlæg på mindst 150 mm og tapes ved overlæg samt tapes, så den slutter tæt til de øvrige dele i konstruktionen. Anvend ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape.

Til ujævne overflader anvendes ROCKWOOL Easykit eller Multikit tætningsklæber.

Sugende og porøse underlag skal grundes med ROCKWOOL Primer.

 

OBS! Denne metode er ikke velegnet til teglstensvægge af ikke hårdtbrændte teglsten pga. risiko for frostsprængninger. Kontakt en mursagkyndig for vurdering af teglstenens kvalitet. 

Trin 3

Montér vægbeklædningen, fx gipsplader, der skrues fast. Så mangler du bare at spartle, tapetsere og montere passende lister, før du har en færdig og velisoleret væg.

Hjørne

Ved indvendig efterisolering bør hjørnerne isoleres som vist på tegningen, så risikoen for kuldebroer minimeres.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.