FLEXIBATTS - Efterisolering af skråvæg

Findes der i forvejen en dampspærre i skråvæggen i form af en plastfolie, skal man være opmærksom på følgende:

Isoleringstykkelsen under dampspærren, dvs. ind mod det opvarmede rum, må max. være halvdelen af isoleringstykkelsen på den udvendige side af dampspærren.

Det vil sige, at en dampspærre maximalt må være placeret 1/3 inde i konstruktionen.

Ønskes der en større isoleringstykkelse end muligt i forhold til ovenstående, så skal den gamle dampspærre fjernes og en ny dampspærre etableres, der så igen maksimalt må være placeret 1/3 del inde i konstruktionen.

Sådan gør du - ovenfra:

Trin 1

Tilskær en træfiberplade og skub den midlertidigt ned i skråvæggen med den glatte side opad.

Brug den korrekte bredde af FLEXIBATTS. Husk ventilationsspalte under taglægter.

Trin 2

Skub isoleringen ned i skråvæggen og flyt træfiberpladen til næste spærfag.

Sådan gør du - nedefra:

Trin 1

Skråtag isoleres med ROCKWOOL FLEXIBATTS. Det er meget vigtigt at sikre, at der findes en luftspalte mellem undertaget og isoleringslaget.

 

OBS! Hvis spærrens dimensioner er for små så isoleringen ikke bliver tilstrækkelig tyk, skal spæret øges for at opnå en kraftigere isolering. 

Trin 2

Hvis den gamle dampspærre er fjernet, monteres ROCKWOOL VapourStop dampspærre eller ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre. Husk overlap på min. 50 mm og, at samlinger skal tapes med ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape.

Mod tilstødende bygningsdele af fx murværk og puds kan tætnes med dobbeltsidet ROCKWOOL Easykit klæbebånd eller Multikit tætningsklæber i fugepatron. Derefter monteres overfladelaget, f.eks. gipsplader, træpaneler eller lignende.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.