Terrænbatts Erhverv - Terrændæk

Under betonklaplaget anvendes ROCKWOOL TERRÆNBATTS. 

Sådan gør du:

Trin 1

TERRÆNBATTS Erhverv anvendes i forbindelse med fladelaster op til 7,0 kN/m2 (700 kg/m2). Her er området normalt samlingslokaler, tungere erhverv og lettere industri. Produktet er mærket med blå stribe på den hårde side, som skal vende opad.

Trin 2

Ud over fladelasten skal der tages hensyn til evt. linje-, punkt- og hjullast, som fremgår af dimensioneringsvejledningen. TERRÆNBATTS ERHVERV er dimensionsstabile og krymper ikke. Produkterne er fremstillet af uorganisk stenuld og indeholder ingen næringsstoffer, hvilket udmærker sig ved at stenulden ikke angribes af mikroorganismer. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv skal altid udlægges i forbandt.

Med det håndteringsvenlige format er udlægningen hurtig at udføre og giver tætte samlinger uden fjer/not-system. Produkterne er nemme at tildanne, så de slutter tæt mod afgrænsninger og installationer.

Trin 3

Underlaget er sjældent helt plant, derfor er det meget vigtigt, at isoleringen kan føje sig i forhold til underlaget, så risiko for at betonklaplaget ikke knækker under belastning pga. dette fjernes. TERRÆNBATTS ERHVERV har den nødvendige egenskab at kunne føje sig til underlaget. Samtidig har ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv en hård overflade, der giver ekstra god trædefasthed og et godt underlag for armeringstårne til armeringsjern. Det betyder, at pladerne kan tåle gang ved arbejdsudførelse og betonudstøbning.

Ved udkørsel med trillebør bør udlægning af trilleplanker eller -plader foretages.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.