Terrænbatts Erhverv - Efterisolering af kældervæg udvendig

Kælderydervægge opføres normalt i beton støbt på stedet eller opmures af bloksten af beton eller klinkerbeton. Isoleringstykkelsen vælges ud fra kælderens anvendelse og kældergulvets placering i forhold til terræn, samt materialevalg i den bærende væg.

Sådan gør du:

1. Når der er gravet en rande langs kældervæggen, stables ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv ovenpå hinanden med den blå streg ud mod grusen. Fastholdelse kan foretages ved punkt- eller stribeklæbning med fx asfaltklæber.

2. Det er vigtigt, at isoleringen er stødt tæt sammen, så de kapillarbrydende egenskaber bevares.

3. Der foretages efterfyldning med drænende materialer fx grus. Ren lerjord bør ikke anvendes direkte mod udvendig kælderisolering, da overfladevand kan blive standset og ikke kan komme ned til omfangsdrænet.

NB! I mange tilfælde vil det være nødvendigt med et omfangsdræn.

4. Hvor der anvendes bloksten henvises til fabrikantens anvisning med hensyn til berapning og asfaltering.

5. Afsluttes isolering under terræn afdækkes den mod mekaniske påvirkninger med fx betonsten eller plast-/zinkafdækning.
Afsluttes isoleringen over terræn, op til ydervæggens isolering, beskyttes isoleringen med pladebeklædning af fx Rockpanel af hensyn til mekaniske påvirkninger.

Vandafvisning

ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv har stor fugt- og vandafvisningsevne. Normalt forekommende regn- og smeltevand vil kun bevirke, at TERRÆNBATTS Erhverv bliver våd i de yderste 2-3 mm. Hvor der er tale om konstant vandtryk på kælderydervæggen, skal væggen konstrueres med dobbeltvægge af specialbeton, isoleret med ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv i hulrummet.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.