FLEXIBATTS - Efterisolering af kældervæg indefra

Det bedste er at efterisolere udefra, men undertiden er man nødt til at vælge alternativet med indvendig efterisolering.

Før du går i gang, skal du flytte fodpaneler, el- og telefoninstallationer o.lign.

Tapet og maling på væggene skal først fjernes/rives op. Kontrollér, at der ikke allerede findes en dampspærre inde i konstruktionen.

Fjern den i givet fald. Ved efterisolering indefra anbefales en isolering på maksimalt 45-70 mm. Hvis væggen ikke er vandtæt (tør), bør du tjekke at omfangsdrænet fungerer.

Dernæst skal du tætne væggen udefra og isolere med ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv udvendigt.

Sådan gør du:

Trin 1

Et skelet af lodrette regler monteres uden direkte kontakt med den eksisterende væg. Reglernes dimension bestemmes af isoleringstykkelsen.

Montér ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem reglerne. Beskyt reglerne på gulvet mod fugt ved at lægge plastfolie eller murpap under.

Trin 2

Den fjedrende side er mærket med en grøn streg, og ved montering trykkes denne side først mod reglen.

Stenulden trykkes derefter sammen, så den kan passes ind mellem reglerne. Når isoleringen slippes, fjedrer den ud, trykker sig fast og slutter tæt til reglerne.

Trin 3

Isoleringen dækkes af ROCKWOOL VapourStop dampspærre. Dampspærre opsættes med min. 50 mm overlæg, samlingerne tapes tapes med ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape.

 

OBS! Isolering bør kun udføres, hvis væggen er tør og rummet er konstant opvarmet i hele fyringssæsonen.

Trin 4

Vægbeklædning, gipsplader eller paneler, kan derefter sømmes fast i reglerne.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.