A-BATTS - Efterisolering af krybekælder

Den bedste løsning vil være at omdanne krybekælderen til et terrændæk, dette er dog ofte en bekostelig ombygning og ikke altid en mulighed.

Opfyldning af krybekælderen, f.eks. ved indblæsning, er ikke en mulighed, lige meget om der anvendes mineraluld eller alternative isoleringsmaterialer. Dette vil skabe fugtmæssige problemer i konstruktionen.

Find produkter og yderligere vejledninger til efterisolering af krybekælder.

I det tilfælde vil en efterisolering af krybekælderdækket ofte være eneste mulige løsning. Det kræver dog, at der er plads. Er krybekælderen 600 mm høj eller derover, kan man efterisolere nedefra ved at kravle ind i kryberummet under gulvet og isolere med ROCKWOOL A-BATTS og A-PLADEBATTS 10. Ved mindre højde vil det være nødvendigt at isolere oppefra, ved at fjerne gulvbelægningen.

Krybekælderdækket kan isoleres med ROCKWOOL A-BATTS mellem bjælkerne. Under bjælkerne kan man montere en hård isoleringsplade, f.eks. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10, da dette vil virke som vindspærre.

Der skal være en ventilationsspalte på minimum 200 mm mellem bunden af krybekælderen og isoleringen. Derudover er det vigtigt, at isoleringen ikke lukker for de eksisterende ventilationsåbninger. Ydermere kan det være nødvendigt at øge ventilationen af krybekælderen ved at etablere flere ventilationsriste langs fundamentet og/eller ved at lave en kanal, som går fra krybekælderen og op over taget.

For at efterisolerer krybekælderen er det vigtigt, at huset generelt er tørt. Jorden omkring huset skal være rimelig drænet. Opstår der jævnligt overfladevand omkring huset, bør dette undersøges inden krybekælderen isoleres.

Sådan gør du:

Trin 1

ROCKWOOL VapourStop dampspærre anbringes direkte under gulvbrædderne og tætnes ind til bjælkerne, så der ikke kan opstå luftlækager til kryberummet. Samling mellem dampspærre og høvlede bjælker med glatte sider kan tætnes med ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape.

Er bjælkerne meget ujævne eller grove i overfladen anvendes ROCKWOOL Easykit eller Multikit tætningsklæber. Støv og snavs børstes af og bjælkerne bør grundes med ROCKWOOL Primer inden klæbning.

Trin 2

ROCKWOOL A-BATTS placereres mellem bjælkerne direkte under dampspærren.

Trin 3

For at opnå den nødvendige højde til isoleringstykkelsen opsættes lægterne eller lignende på tværs under bjælkerne.

 

OBS! Før at arbejdet påbegyndes og efter, skal det kontrolleres at krybekælderen er tilstrækkeligt ventileret og at terrænnet hælder bort fra huset for at opnå et godt vandafløb.

Trin 4

Isoleringen fastholdes med trælister, galvaniseret tråd eller anden form for mekanisk fastgørelse. Den nederste isolering kan med fordel være en ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10.

Under betongulve kan opklæbning eller mekanisk fastgørelse ske direkte på undersiden. Kontakt din forhandler for nærmere vejledning.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.