Arbejdsvejledning for ventilationskanaler

Vejledningerne i dette afsnit er generelle og dækker alle typer ventilationskanaler, der er fremstillet af materialer med et smeltepunkt på mindst 850º C.

DS452 betragter kanaler op til Ø400 mm, samt ovale, kvadratiske og rektangulære kanaler med samme omkreds, som ’rør’.

Større kanaler, uanset form, betragtes beregningsmæssigt som ’plade flader’.

Energitab

 • Kanaler med opvarmet luft isoleres.
 • Kanaler med kølet luft isoleres.
 • Kanaler med udeluft, ført i varme rum, isoleres.
 • Kanaler med returluft til genvinding isoleres.
 • Kanaler med afkastluft kan henstå uisoleret – evt. isoleres mod kondens.

Kondensisolering

Formålet med kondensisolering, er at undgå skader og ulemper på omgivelser, isolering og installation.

 • Kanaler med medietemperatur lavere end omgivelserne isoleres mod udvendig kondensation.
 • Kanaler med medietemperatur højere end omgivelserne isoleres mod indvendig kondens.

Find den korrekte isoleringsklasse, og læs mere om isolering af ventilationskanaler i Den Lille Tekniske (PDF-fil).

Kondensisolering af kanaler

Hvis temperaturen inde i kanalen afviger fra den omgivende lufttemperatur, er der risiko for kondensdannelser.

Undgå udvendig kondens

 • Isoler kanalen og afslut udvendig med en dampspærrende membran.
 • På runde kanaler bruges ROCKWOOL Lamelmåtte med armeret alufolie.
 • Alle samlinger og åbninger i dampspærren skal lukkes med tape eller fugemasse

Isoleringstykkelsen bestemmes ud fra følgende parametre

 • Kanalens temperatur
 • Det omgivende rums temperatur
 • Fugtforhold
 • Materialevalg

Undgå indvendig kondens

 • Isoler kanalen.
 • Kanalvægge af metal eller plast, udgør den nødvendige dampspærre.

Isoleringstykkelsen bestemmes ud fra følgende parametre

 • Kanalens temperatur
 • Det omgivende rums temperatur
 • Fugt – og lufthastighedsforhold
 • Materialevalg

Den isoleringstykkelse, som kræves af kondenshensyn, er normalt væsentlig mindre end den tykkelse, der kræves af energihensyn. Det vil derfor ofte være energihensynet – jf. side 10-51 – som bestemmer den endelige isoleringstykkelse.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.