Arbejdsvejledning for Varme rør

Klasseinddeling

Installationsdel Omgivende temperatur for installationsdel
  ≤ 5° 1) > 5° 2)
Koblingsledninger i samme rum som tapsted - Kl. 0
Koblingsledninger i andre rum end tapsted - Kl. 4
Fordelings – og cirkulationsledninger Kl. 6 Kl. 4
Vekslere og varmtvandsbeholdere samt vandvarmere Kl. 6 Kl. 5

 

1) Omfatter placeringer ude, i jord, i uopvarmet rum uden for klimaskærm

og i rum opvarmet til højest 5° C.

2) Opvarmet rum (>5° C) eller uopvarmet rum inden for klimaskærm.

Isoleringstabellen, der er klasseinddelt, findes i Den lille tekniske (PDF-fil).
Den lille tekniske henvender sig primært til isolatører, projekterende og andre fagfolk, der arbejder indenfor HVAC området.

Ved rørinstallationer skal opmærksomheden specielt henledes på ’rørbæringer’, som medfører betydeligt varmetab. Dette ekstra varmetab skal medregnes, når isoleringstykkelsen beregnes.

For indendørs uisolerede rørbæringer, er der et ekstra varmetab på + 15%, for isolerede bæringer er dette varmetab 0%. I isoleringstabellen er opgivet isoleringstykkelse for begge type bæringer.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.