Arbejdsvejledning til Universal Rørskål

Den bøjelige rørskål

Universal Rørskål er den perfekte isolering til bl.a. centralvarmerør og varmtvandsrør.
Den findes i dimensioner, som passer til alle typer rør, se datablad for UNIVERSAL rørskåle.

Isoleringstykkelser fra 20mm og op til 60mm.

UNIVERSAL RØRSKÅL er bøjelig, og monteres derfor let og hurtigt på lige rørstrækninger, og rundt i rørbøjninger og -vinkler, - helt uden tilskæring.

Universal rørskåle er belagt med en stærk, armeret alufolie, hvilket betyder, at den tape, som man sætter over samlinger, hæfter godt på overfladen.
Universal Rørskål fås med selvklæbende tape til lukning af den langsgående samling.

Fastholdelse af isolering på rør:

ROCKWOOL A/S anbefaler, at rørskåle fastholdes med metaltråd/vindseltråd. 

Læs mere om produktet, Universal Rørskål.

Også på koldtvandsrør er Universal Rørskål isolering et godt valg.
På kolde rør skal alle samlinger tapes ekstra omhyggeligt med damptæt tape (tape af plast- eller alufolie).

Universal rørskål kan anvendes på rør med temperatur op til 250'C.

Lydisolering af plastafløbsrør Støjniveau før: 56 dB(A) efter: 43 dB(A).

Lydisolering af rør med universal rørskål

Lydisolering af afløbsrør, varmtvandsrør eller gasrør, der er placeret i en niche. Med denne konstruktion opnår man 2 ting. Brandisolering BS 60 og en lydisolering hvor Rw er målt til 41 dB(A).

Den bedste lyddæmpning opnås ved den viste opbygning.

Dæmpning i hele frekvensområdet.

Lyddæmpning med samme opbygning som ovenfor, men uden antivibrationsfolie.

Her er også dæmpning i hele frekvensområdet.

3 forskellige dæmpningskurver med de viste materialesammensætninger. Her er den bedste dæmpning med kombination 50 mm Rørskål, 50 mm Trådvævsmåtte 105 afsluttet med 0,88 mm Alu-pladekappe.

Bøjninger

Ved små rørdimensioner følger Universal rørskåle bøjninger og svejsebøjninger. Ved større rør og isoleringstykkelser skal der afskæres stenuld på indersiden af bøjningen.

Gennemføringer

Rørgennemføringer i dæk og vægge skal isoleres mod varmetab. Hvis der er tale om en gennemføring uden brandkrav, kan den ordinære rørisolering blot føres ubrudt igennem.Der kan senere tilstøbes direkte mod rørisoleringen, hvis der er anvendt Rørskål Aluarmeret. Isoleringstykkelsen i gennemføringen kan nedsættes til halvdelen af den for røret gældende eller max. 20 mm.

Ved isolering af gennemføringer i dæk og vægge, hvor der er krav til brandmodstandsevnen, kan isoleringen udføres som vist her. Det er dog en forudsætning, at der det pågældende sted ikke er bevægelser i røret, da gennemføringens tæthed og isoleringen i overgangszonen kan blive ødelagt. Alternativt anvendes løsningen vist ovenfor.

Her vises en godkendt løsning til gennemføring af et brandisoleret afløbsrør i en BS etageadskillelse. Det viste Ø6 mm jern kan alternativt fastgøres til etageadskillelsen. Lodrette kanaler forankres til bygningens konstruktion for hver 2,8 m.

Ventiler og flanger

Uisolerede flanger har som gennemsnit et varmetab svarende til ca. 0,5 m rør. Isoleres de med 40 mm Rørskål eller Lamelmåtte, spares ca. 90% af varmetabet. Løsningen er som regel ukompliceret, hvis der er 30-50 mm luft omkring flangens diameter.

Ventiler har som regel en stor overflade, hvorfra varmen forsvinder. Varmetabet fra en uisoleret ventil svarer til varmetabet fra ca. 1,5 m uisoleret rør.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.