Arbejdsvejledning til Rørskål 800

Varmeisolering af rør

Rørskål 800. Max 650°C m/pap og lærred giver en meget trykstærk og robust isolering. Rørskålen har desuden en ekstraordinær god isoleringsevne. Forbedringen af lambda i forhold til andre materialer er stigende i takt med forøget temperatur.

Fordele
Rørskålen sikrer, på grund af den bedre isoleringsevne, optimal udnyttelse af den plads, der er til rådighed.

Rørskål 800. Max 650° C.
Den anvendes med fordel til skjulte rør over nedhængte lofter og i krybekældre. Snøres med kobber- eller fortinnet jerntråd. Ønskes en mere vedligeholdelsesfri overflade, kan både de langs- og tværgående samlinger lukkes med en ren Alutape.

Rørskål 800. Max 650° C m/pladekappe er særdeles velegnet til isolering ved temperaturer op til 650°C. Afdækket med pladekappe opnås den høje mekaniske styrke, der er nødvendig i industrien.

Fordele
Mekanisk stærk isolering i ét lag op til 100 mm. Ingen varmebroer fra afstandsjern. Optimal isoleringsevne.

Fastholdelse af isolering på rør:

ROCKWOOL A/S anbefaler, at rørskåle fastholdes med metaltråd/vindseltråd

Kondensisolering af rør

Rørskål 800 er et meget velegnet produkt til kondensisolering af koldtvandsrør. I dette tilfælde skal der afsluttes med en dampspærre, der forsegles lufttæt.

Er rørtemperaturen mindre end 0° C og/eller er der tale om kontinuerlig drift, kontakt da vor tekniske service. Der afsluttes med pap og lærred eller pladekappe.

Rørskål 800 er det sikreste produkt til frostisolering. Brug aldrig et ringere produkt, idet blot en mindre skade i isoleringen kan forårsage en frostsprængning. Små rør kan ikke frostsikres ved isolering alene, men bør forsynes med et varmekabel eller placeres i frostfrit rum.

Rør kan yderligere frostsikres med et varmekabel. Det kan anbefales at montere en ren alufolie omkring rør og kabel, inden isoleringen monteres. Dette sikrer, at isoleringen ikke kommer i klemme mellem rør og kabel, samt sikrer en god varmeoverførsel fra kablet til røret.

Brandisolering af rør

Rørskål 800 er godkendt af Boligministeriet til brandisolering af afløbsrør. Hvis bygningen indeholder en niche, der på tre sider opfylder BS-60 kravet, kan afløbsrør placeres i denne, hvis der aflukkes med en BS-30 skærm.

Rørskål 800 kan anvendes, hvor sprinklerledninger skal brandisoleres i henhold til Dansk Brandteknisk Institut. Hvis isoleringen beklædes yderligere, skal beklædningen være af ubrændbart materiale som f.eks. glaslærred eller pladekappe.

Bøjninger

Rørskåle skæres i kileformede sektioner. Overflødigt materiale bortskæres med kniv, så bøjningen bliver jævn.

Gennemføringer

Rørgennemføringer i dæk og vægge skal isoleres mod varmetab. Hvis der er tale om en gennemføring uden brandkrav, kan den ordinære rørisolering blot føres ubrudt igennem.

Der kan senere tilstøbes direkte mod rørisoleringen, hvis der er anvendt Rørskål 800. Isoleringstykkelsen i gennemføringen kan nedsættes til halvdelen af den for røret gældende eller max. 20 mm.

Ved isolering af gennemføringer i dæk og vægge, hvor der er krav til brandmodstandsevnen, kan isoleringen udføres som vist her. Det er dog en forudsætning, at der det pågældende sted ikke er bevægelser i røret, da gennemføringens tæthed og isoleringen i overgangszonen kan blive ødelagt. Alternativt anvendes løsningen vist ovenfor.

Her vises en godkendt løsning til gennemføring af et brandisoleret afløbsrør i en BS etageadskillelse. Det viste Ø6 mm jern kan alternativt fastgøres til etageadskillelsen. Lodrette kanaler forankres til bygningens konstruktion for hver 2,8 m.

Download montagevejledningen, "Brandsikre konstruktioner".

Ventiler og flanger

Uisolerede flanger har som gennemsnit et varmetab svarende til ca. 0,5 m rør. Isoleres de med 40 mm Rørskål eller Lamelmåtte, spares ca. 90% af varmetabet. Løsningen er som regel ukompliceret, hvis der er 30-50 mm luft omkring flangens diameter.

Ventiler har som regel en stor overflade, hvorfra varmen forsvinder. Varmetabet fra en uisoleret ventil svarer til varmetabet fra ca. 1,5 m uisoleret rør.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.