Arbejdsvejledning for Rørisolering

Der er store økonomiske fordele ved efterisolering af varmtvands- og centralvarmerørene i boligen.

Når varmetabet begrænses, nedsættes også temperaturen på den nye røroverflade væsentligt, og dermed nedsættes også varmeafgivelsen til de rum, rørene passerer.

Det er meget nemt og hurtigt at gennemføre en effektiv efterisolering af rørinstallationer.

ROCKWOOL A/S har lanceret et specialprodukt, ROCKWOOL Universal Rørskål, der med et minimum af tilpasning, også kan anvendes til effektiv isolering af svært tilgængelige og meget snørklede rørkonstruktioner.

Varmtvandsbeholder

Til varmeisolering af varmtvandsbeholdere anvendes ROCKWOOL Lamelmåtte.

Sådan gør du:

Trin 1

Bøjning med lille tykkelse. Mål hvor bøjningen starter, og tag fat om Universal Rørskålen på dette sted.

Med den anden hånd gribes om rørskålen hvor bøjningen ender. Pres sammen to, tre gange.

 

Trin 2

Rørskålen monteres på røret og fastgøres med tråd.

Trin 3

I visse tilfælde letter en kile-udskæring arbejdet. Med kniven markeres, hvor første kile skal skæres. Udskær kilerne.

Ofte er 2 kiler passende til en normal bøjning.

Bøj på kommando

  1. Grib om rørskålen med begge hænder med den afstand som bøjningen kræver.
  2. Pres sammen to-tre gange.
  3. Rørskålen er nu fleksibel og kan følge bøjningen problemfrit.
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.