Arbejdsvejledning til Lamelmåtte (Kraftpapir)

Varmeisolering af rør max 250° C

Lamelmåtte max 250° C giver en trykstærk isolering, der ikke lader sig trykke sammen under tilsnøring. Fordele: Da Lamelmåtten ikke trykkes sammen ved snøring sikres, at isoleringstykkelsen også overholdes i praksis. Ved isolering med Lamelmåtte kan man anvende ét produkt til alle rørdiametre.

Rør kan frostsikres med et varmekabel. Det kan anbefales at montere en ren alufolie omkring rør og kabel, inden isoleringen monteres. Dette sikrer, at isoleringen ikke kommer i klemme mellem rør og kabel, samt sikrer en god varmeoverførsel fra kablet til røret.

3 forskellige dæmpningskurver med de viste materialesammensætninger. Her er den bedste dæmpning med kombination 50 mm Rørskål 800 eller Universal Rørskål, 50 mm Lamelmåtte (Armeret Alufolie) afsluttet med 0,88 mm Alu-pladekappe.

Bøjninger

Måtter føres rundt om en bøjning og overflødigt materiale der fremkommer ved ombukning bortskæres.

Ventiler og flanger

Uisolerede flanger har som gennemsnit et varmetab svarende til ca. 0,5 m rør. Isoleres de med 40 mm Lamelmåtte, spares ca. 90% af varmetabet. Løsningen er som regel ukompliceret, hvis der er 30-50 mm luft omkring flangens diameter.

Ventiler har som regel en stor overflade, hvorfra varmen forsvinder. Varmetabet fra en uisoleret ventil svarer til varmetabet fra ca. 1,5 m uisoleret rør.

Varmeisolering under 250°C af beholdere

Små varmtvandsbeholdere isoleres med Lamelmåtte.
Dette giver en robust isolering og Lamelmåtten beholder sin oprindelige tykkelse selv under "tæt" tilsnøring.
Ved beholdere, hvor der stilles krav til udseendet, udføres beklædningen som vist her. I andre tilfælde kan asfaltpap anvendes.

På små beholdere med hvælvet endebund, kan isoleringen af endebunden udføres med en rondel af Lamelmåtte afsluttet med f.eks. en pladekappe som vist på skitsen. Det derved opståede hulrum bør udfyldes med "pluk" for at undgå, at hulrummet ventileres til rummet gennem utætheder.

Varmeisolering af kedler med driftstemperatur under 250°C

Kedler til varmecentraler o.lign. af den skitserede type isoleres med Lamelmåtte mellem afstandsjern.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.