Arbejdsvejledning til INDUSTRIBATTS 80 (Armeret Alufolie)

Lydisolering af rør

Lydisolering af afløbsrør, varmtvandsrør eller gasrør, der er placeret i en niche. Med denne konstruktion opnår man 2 fordele. Brandisolering BS 60 og en lydisolering hvor Rw er målt til 41 dB(A).

Gennemføringer

Ved en samlet gennemføring af flere rør kan der opbygges en kasse som vist her. Løsningen kan ikke anbefales til gennemføringer i dæk og vægge, hvor der er krav til brandmodstandsevnen.

Beholdere og tanke - varmeisolering under 250° C

Store lodrette, vandrette tanke og beholdere isoleres med INDUSTRIBATTS 50 eller INDUSTRIBATTS 80.

For at understøtte pladebeklædningen og bære isoleringen monteres afstandsjern rundt om tanken. Produktvalg er afhængig af temperaturen og den ønskede isoleringsværdi, dvs. varmetab under hensyntagen til pladsforhold.

Tanktoppe isoleres bedst med INDUSTRIBATTS 50 eller INDUSTRIBATTS 80 mellem afstandsjern, afsluttet med Pladekappe. Skal isoleringen være bærende mellem afstandsjernene, skal konstruktionen dimensioneres i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service. Ved regelmæssig trafik for inspektion o.lign. bør der etableres en gangbro.

Tanksvøb isoleres altid med INDUSTRIBATTS 50. BATTS kan leveres i mål, der passer til den aktuelle afstand mellem afstandsjern og er så formfast, at den efter placering mellem afstandsjernene bliver stående uden yderligere fastgørelse, indtil beklædningen monteres.

Varmeisolering af kedler med driftstemperatur over 250° C

Over 250°C: BrandBATTS (RTI produkt), CONLIT Fire Mat Alu .

Andre produkter bør kun anvendes efter nærmere aftale med Teknisk Service.

Varmeisolering af kedler med driftstemperatur under 250° C

Plane flader:
Under 250°C: INDUSTRIBATTS 50 eller 80.
Andre produkter bør kun anvendes efter nærmere aftale med ROCKWOOL Teknisk Service.

Kraftværkskedler isoleres normalt med flere lag. Mod den varme side isoleres med lag af BrandBATTS eller Trådvævsmåtte og yderst med INDUSTRIBATTS 50 eller 80.

Bemærk max. grænsetemperatur mod Industribatts 50 er 250°C. Da drifttemperaturen ofte ligger omkring 500°C, er det vigtigt, at isoleringen fastgøres omhyggeligt, evt. med strækmetal yderst inden låsebrikker anbringes eller ombukning af strittere foretages.

Den kritiske temperatur mellem lagene skal beregnes.

En kedelvæg på en kraftværkskedel er ofte 40-60 m eller højere. Den varme luft i isoleringen vil derfor opbygge et stort opadgående drivtryk, der vil forårsage en kraftig forøgelse af det praktiske varmetab i.f.t. det beregnede.

Der bør for at hindre dette placeres en konvektionsspærre af f.eks. alufolie pr. max. 2 m.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.