Arbejdsvejledning til INDUSTRIBATTS 50

Lydisolering af rør

Lydisolering af et eller flere plastafløbsrør indbygget i kasse.

Støjniveau før: 56 dB(A) og efter: 28 dB(A).

Beholdere og tanke - varmeisolering under 250° C

Store lodrette og vandrette tanke og beholdere isoleres med INDUSTRIBATTS 50.

For at understøtte pladebeklædningen og bære isoleringen monteres afstandsjern rundt om tanken.

Produktvalg er afhængig af temperaturen og den ønskede isoleringsværdi, dvs. varmetab under hensyntagen til pladsforhold.

Tanktoppe isoleres bedst med INDUSTRIBATTS 50 eller INDUSTRIBATTS 80 mellem afstandsjern, afsluttet med Pladekappe.

Skal isoleringen være bærende mellem afstandsjernene, skal konstruktionen dimensioneres i hvert enkelt tilfælde.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service. Ved regelmæssig trafik for inspektion o.lign. bør der etableres en gangbro.

Tanksvøb isoleres altid med INDUSTRIBATTS 50.

Batts kan leveres i mål, der passer til den aktuelle afstand mellem afstandsjern og er så formfast, at den efter placering mellem afstandsjernene bliver stående uden yderligere fastgørelse, indtil beklædningen monteres.

Varmeisolering af kedler med driftstemperatur under 250° C

Plane flader:
Under 250°C: INDUSTRIBATTS 50.

Andre produkter bør kun anvendes efter nærmere aftale med Teknisk Service.

Ved varmeisolering af kedler med driftstemperatur over 250° C bør RTI kontaktes.

Kraftværkskedler isoleres normalt med flere lag. Mod den varme side isoleres med lag af BrandBATTS eller Trådvævsmåtte og yderst med INDUSTRIBATTS 50 eller INDUSTRIBATTS 80.

Bemærk max. grænsetemperatur mod INDUSTRIBATTS 50 er 250°C. Da drifttemperaturen ofte ligger omkring 500°C, er det vigtigt, at isoleringen fastgøres omhyggeligt, evt. med strækmetal yderst inden låsebrikker anbringes eller ombukning af strittere foretages.

Den kritiske temperatur mellem lagene skal beregnes.

En kedelvæg på en kraftværkskedel er ofte 40-60 m eller højere. Den varme luft i isoleringen vil derfor opbygge et stort opadgående drivtryk, der vil forårsage en kraftig forøgelse af det praktiske varmetab i.f.t. det beregnede.

Der bør for at hindre dette placeres en konvektionsspærre af f.eks. alufolie pr. max. 2 m.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.