Arbejdsvejledning for beholdere og små tanke

Varme beholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452.

Energitab

Mindste tilladelige isolering beregnes ved brug af isoleringsklasserne, som kan findes i ’Den Lille Tekniske’, side 10-11 samt skemaerne på side 16-51. RockTec kan også benyttes til beregningerne.

Gå til RockTec beregner

Kuldebroer på tanke og beholdere

Kuldebroer i form af stag, afstandsholdere og bæringer bør så vidt muligt undgås. Disse kuldebroer kan medføre uforholdsmæssigt store ekstra energitab. Hvis ikke bæringer mv. kan undgås, skal disse regnes med i varmetabet.

En hovedregel er, at bærringer giver et ekstra varmetab på 15%, hvis ikke de er isoleret.

Beholdere

Det anbefales, at beholdere med temperaturer under < 250°C – isoleres på krumme flader med ROCKWOOL Lamelmåtte.

På plane flader kan man også isolere med INDUSTRIBATTS 50 eller INDUSTRIBATTS 80. Disse produkter er så trykstærke, at de ofte kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.

Højtemperaturbeholdere 250°C - 800°C, specielle tanke som ilttanke og tanke i rustfrit stål, samt store industritanke, isoleres i henhold til vejledningerne i RTI-brochuren.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.