Udvendig tagisolering, efterisolering af flade tage

Omfatter produkter til udvendig isolering og efterisolering af tage, bl.a. Hardrock produkterne med stor trædefasthed og let arbejdsgang.

Endvidere er ROCKWOOL A/S leverandør i avancerede tagkilesystermer af built up tage, til såvel store industribygninger som efterisolering af bestående flade tage på f.eks. parcelhuse.

Udvendig efterisolering af flade tage bliver dog mere og mere almindeligt, og en udvendig efterisolering er også i langt de fleste tilfælde at foretrække.

Er det eksisterende tag helt eller næsten vandret, står der som regel en hel del vand på taget en del af året. Da dette langt fra er gavnligt for tagdækningen og i mange tilfælde direkte skadeligt, også for hele tagkonstruktionen, bør der ikke kunne opstå vandansamlinger på en tagflade. I forbindelse med en udvendig efterisolering kan dette afhjælpes ved at etablere fald på tagfladen med et af ROCKWOOL A/S Tagkilesystemer.

Tal med den lokale tagdækker. Han kan tilbyde en ROCKWOOL løsning til dit tag.

Efterisolering og renovering af asbestcementtage

Det har været et problem, når gamle asbestcementtage skulle renoveres.

ROCKWOOL Tagplader lægges direkte på eksisterende tag og beklædes med tagpap. Ingen gener med nedtagning af gamle plader, huset skal ikke "åbnes" - en hurtig og sikker løsning, der giver huset et helt nyt udseende.

Kontakt den lokale tagdækker.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.