Granulate Pro - vejledning

Sådan gør du:

Granulate Pro kan anvendes til både nybyg og renovering, og skal udlægges med indblæsningsmaskine, hvilket kræver en professionel granulatindblæser. ROCKWOOL samarbejder med en række indblæsere rundt omkring i landet. Find indblæser

 

Fra indblæsningsmaskinen, som er placeret uden for bygningen, føres Granulate Pro isolering via en slange, frem til det ønskede sted. Maskinudlagt Granulate Pro isolering sikrer, at der ikke forekommer kuldebroer, idet Granulate Pro trænger ud i alle kroge og lægger sig i et tæt lag over spær, eksisterende isolering, elkabler o.lign.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.