FLEXIBATTS - Loftisolering ovenfra

En stor del af husets varme forsvinder gennem taget. At isolere loftet er derfor en rigtig god idé. Du starter med at efterse dampspærren.

En gammel alukraft er ikke en tilstrækkelig dampspærre. En eventuel ny dampspærre skal lægges mellem spærene og hæftes samt tapes til spærføddernes sider således, at den højst går 20-30 mm op på siden af disse.

Pudsede lofter anses, jf. SBi 224 "Fugt i bygninger", ikke længere som dampspærre. Hvis pudsen er intakt er loftet lufttæt, men ikke damptæt.

Anbefalingen er derfor dampspærre også ved pudsede lofter. Er der “huller” i den eksisterende isolering, bør disse udbedres ved at udlægge ROCKWOOL Hulrumsfyld.

Sådan gør du:

Trin 1

 

Udlæg først en tilskåret FLEXIBATTS ved tagfod og husk min. 50 mm ventilationsspalte.

Det er vigtigt, at ventilationsspalten ved tagfod ikke spærres.

Trin 2

 

Udlæg FLEXIBATTS i 2 spærfag samtidigt, det er hurtigt.

Efterisolering ved tagfod
Tegn taghældningen på et stykke papir eller en tynd træfiberplade. Anbring skabelonen midt på en FLEXIBATTS.

Skær med en ROCKWOOL kniv.

Trin 3

Hvis der er en gangbro på loftet må den, pga. sin stabiliserende funktion, ikke fjernes. TERRÆNBATTS Erhverv kan udlægges som gangbro med en tynd blød plade ovenpå.

OBS! Før arbejdet påbegyndes, skal alle eventuelle utætheder tætnes grundigt for at undgå fugtproblemer. Kontroller omhyggeligt både rør-, ventilations- og kabelgennemføringer. Også loftslemmen kan være utæt. Sæt derfor nye tætningslister på for at undgå at fugtig luft kommer op i loftsrummet.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.