FLEXIBATTS - Efterisolering af skunkvæg

Undertiden er det svært at efterisolere skråtaget hele vejen ud i tagfoden, så isoleres skunkvæggen i stedet. Isoleringen skal udfylde pladsen helt ned til tagfoden.

Hvis der i skunkrum er rør eller beholdere, bør du i stedet isolere ude ved tagkonstruktionen.

Herved kommer rør og beholdere på “den varme side” af isoleringen og frostsprængninger undgås.

Sådan gør du:

Trin 1

 

Montér regler i de mål, der svarer til den planlagte isoleringstykkelse. Reglerne monteres med 600 mm afstand mellem reglernes midtpunkt.

Montér ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem reglerne med den fjedrende side først (markeret med streger), så du ved hjælp af den fjedrende effekt nemt kan fylde pladsen ud mellem reglerne.

Trin 2

 

Hvis skunkvæggene allerede er isoleret, og du ønsker at øge isoleringstykkelsen, opsættes ekstra træregler mod den eksisterende skunkvæg.

 

Trin 3

 

Herefter monteres den ekstra isolering.

 

OBS! Hvis der ikke er intakte pudsede vægge indvendigt skal der placeres en dampspærre mellem reglerne i skunkrummet. Husk at dampspærre skal tapes ved overlap samt tapes så den slutter tæt til de øvrige dele af konstruktionen.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.