A-BATTS - Efterisolering af skunkvæg

Undertiden er det svært at efterisolere skråtaget hele vejen ud i tagfoden, så isoleres skunkvæggen i stedet. Isoleringen skal udfylde pladsen helt ned til tagfoden.

Hvis der i skunkrum er rør eller beholdere, bør du i stedet isolere ude ved tagkonstruktionen. Herved kommer rør og beholdere på “den varme side” af isoleringen og frostsprængninger undgås.

Sådan gør du:

Trin 1

 

Montér regler i de mål, der svarer til den planlagte isoleringstykkelse.

Montér ROCKWOOL A-BATTS mellem reglerne.

Trin 2

 

ROCKWOOL VapourStop dampspærre eller ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre bør monteres på den varme side. Dampspærren skal have et overlap på mindst 50 mm. Dampspærren tapes ved overlap og op mod de øvrige dele af konstruktionen, så den slutter tæt. 

Anvend ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape. Sørg for, at dampspærren slutter tæt til væggene, så der ikke kan opstå luftlækager til loftrummet.

Anvend ROCKWOOL Easykit eller Multikit tætningsklæber til dette.

Trin 3

 

Herefter monteres den ekstra isolering.

Hvis der ikke er intakte pudsede vægge indvendigt skal der placeres en dampspærre mellem reglerne i skunkrummet. Husk at dampspærre skal tapes ved overlap samt tapes så den slutter tæt til de øvrige dele af konstruktionen.  

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.