Underlag Energy - vejledning

Arbejdsudførelse
UNDERLAG ENERGY tåler ikke færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn. Ved ROCKWOOL flerlagsløsninger skal færdslen derfor foregå på ikke isolerede områder eller de trykfordelende plader, som enten kan være ROCKWOOL HardRock Energy eller ROCKWOOL TF-PLADE.

Materialedepot og lign. samt transport af materialer og stor gangtrafik i bestemte ganglinjer skal foregå på uisolerede områder eller på trykfordelende træplader udlagt ovenpå isoleringens afsluttende lag (HARDROCK ENERGY eller TF-PLADE). Der skal tages tilsvarende forholdsregler efter etablering af tagdækning.

Sådan gør du:

Befæstigelse

UNDERLAG ENERGY fastgøres altid mekanisk sammen med toplaget, dvs. HardRock Energy eller TF-PLADE. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Der skal dog min. være en fastgørelse pr. isoleringsplade i toplaget.

Arbejdet med udlægning af isolering og tagdækning skal foregå på en sådan måde, at isoleringen lukkes ved arbejdets ophør, og diverse kanter midlertidigt inddækkes, således at vand hindres i at løbe ind under de udlagte ROCKWOOL tagplader. 

Udlægning

Flerlagsløsninger

 

UNDERLAG ENERGY udlægges altid som de nederste lag i en flerlags løsning, dog ikke nederst ved ståltrapezunderlag, der skal det nederste lag være en ROCKWOOL STÅLUNDERLAG ENERGY.

ROCKWOOL pladerne i de enkelte lag stødes ved monteringen helt tæt sammen, og det anbefales, at Underlag Energy forskydes i forhold til hinanden, se figur 1.

Den trykfordelende plade i form af ROCKWOOL HARDROCK ENERGY eller ROCKWOOL TF-PLADE lægges tillige forskudt i forhold til underlagspladerne se figur 2.

Underlag
Inden tagisoleringen monteres, er det vigtigt, at underlaget er rengjort og evt. vand, sne eller is skal være fjernet.

Underlaget skal være jævnt og fri for lunker.

Spring mellem elementer skal udjævnes.

UNDERLAG ENERGY har dog en struktur, der gør, at pladerne til en vis grad lader sig trykke mod underlaget og dermed udligner mindre ujævnheder.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.