Udlægning af traditionelle isoleringsplader

Denne vejledning er gældende for udvendig isolering af flade tage, og beskriver udlægningen af traditionelle isoleringsplader. 

Der findes en speciel vejledning for ROCKWOOL TOPROCK (tagløsning med lameller).

Udlægning af isoleringsplader

  • På underlag af korrugerede stålplader skal isoleringen lægges med langsiden vinkelret på stålpladens profilering. Der skal tages hensyn til flyvestød, så isoleringen udlægges uden risiko for brud.
  • Ved udlægningen skal tagisoleringen stødes helt tæt sammen og pladerne forskydes i forhold til hinanden. Det anbefales, at forskydningen foretages på pladernes korte led.
  • I flerlagsløsninger med isolering i to eller flere lag, bør lagene være indbyrdes forskudte.
  • ”Dual density” produkter (f.eks. HardRock Energy eller Stålunderlag Energy) skal placeres så det hårde trykfordelende lag vender opad. Oversiden er markeret med tekst eller sort tusch.

 

Udlægning af miljøpallens ”fødder”

En miljøpalle består udelukkende af ROCKWOOL isolering, som er indpakket i en genanvendelig PE-folie. Pallens ”fødder” er fremstillet af samme type tagprodukt, som der leveres. Det betyder, at ”fødderne” også kan anvendes til opgaven. Formatet 1000 x 300 mm passer godt med den øvrige tagisolering.

”Fødderne” kan anvendes på flere måder:

Hvis tagisoleringen er forskudt på den korte side, lægges de to ”fødder” ved siden af hinanden.

Hvis tagisoleringen er forskudt på den lange side, lægges de to ”fødder” i forlængelse af hinanden ved afslutningen.

”Fødderne” kan også anvendes, hvis der er behov for at lave tilpasninger i isoleringen, f.eks. ved ovenlys og andre gennembrydninger i taget.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.