TOPROCK CTF - Udlægning på betonunderlag

Sådan gør du:

Trin 1

Læg dampspærren ud ifølge leverandørens anvisninger direkte på betonunderlaget.

Anbring TOPROCK CTF lamellerne tæt ved hinanden og tryk dem godt sammen.
Lamellagene på pallen vender skiftevis opad og nedad. Overkanten af lamellerne er markeret med en streg, som skal vende opad ved udlægning. Det gør det nemt at se, om lamellerne vender korrekt.
Undgå at træde på lamellerne, før toppladen er monteret.

Trin 2

Anbring TOPROCK topplade oven på lamellerne. Pladerne bør, så vidt muligt, lægges ud med forskudte sammenføjninger i forhold til lamellerne.

På flader med regelmæssig gangtrafik bør der udlægges store plader.

Isoleringen kan nu betrædes.

Trin 3

TOPROCK CTF System skal fastgøres mekanisk. Fastgørelsen sker normalt sammen med montering af det første lag tagpap, tagfolie eller anden tagdækning.

Reglerne for dimensionering skal udføres iht. beslagleverandørens anvisninger. Der skal dog mindst være et fastgørelsespunkt pr. isoleringsplade i toplaget.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.