TOPROCK - Udlægning på betonunderlag

Sådan gør du:

Trin 1

 

  • Læg dampspærren ifølge leverandørens anvisninger direkte på betonunderlaget.
  • Anbring TOPROCK-lamellerne tæt ved hinanden og tryk dem godt sammen.
  • Vær sikker på, at alle lameller har fiberretningen opretstående. Det sikrer du ved at stregen på lamellerne vender opad eller nedad.
  • Undgå at træde på lamellerne, før toppladen er monteret.

Trin 2

 

  • Anbring TOPROCK toppladen oven på lamellerne. Pladerne bør, så vidt muligt, lægges ud med forskudte sammenføjninger i forhold til lamellerne.
    På flader med regelmæssig gangtrafik bør der udlægges store plader.
  • Isoleringen kan nu betrædes.

Trin 3

  • TOPROCK System skal fastgøres mekanisk. Fastgørelsen sker normalt sammen med montering af det første lag tagpap, tagfolie eller anden tagdækning.
  • Fastgørelse af tagdækning og tagisolering” og skal udføres iht. beslagleverandørens anvisninger. Der skal dog mindst være et fastgørelsespunkt pr. isoleringsplade i toplaget.
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.