TF-Kile - vejledning

Anvendelse
Til etablering af fald i skotrender mellem to tagflader eller i skotrender mod tagafgrænsninger.

Resulterende fald
Kilebredden B er angivet i skemaet. Denne findes afhængig af krav til det resulterende fald, krav til tagfaldet samt afhængig af kilelængden L i mm.

 

 

Resul-terende
fald
Eks.
Tagfald
Indrykning i mm ved kilelængde
    2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
1:80 1:20 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
1:40 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
1:60 1500 2250 3000 3750 4500 5250 6000 6750
1:80 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
1:100 1:20 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
1:40 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
1:60 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400
1:80 1600 2400 3200 4000 4800 5600 6400 7200
1:160 1:20 250 375 500 625 750 875 1000 1125
1:40 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
1:60 750 1125 1500 1875 2250 2625 3000 3375
1:80 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Udlægning
Kilebredden B afsættes, og der slås en kridtstreg ned til afløbsbrønd.

Start med at udlægge den tyndeste kile langs kridtstregen, derefter den næste tykkelse osv. Ved bredde større end 1,5 m bruges ROCKWOOL TF-Plader under kilerne.

Kilerne afskæres langs murkrone/skotrende. Monteres ROCKWOOL TF-Kilerne ovenpå tagpap, vil en trykudligning være nødvendig. Dette kan foretages ved etablering af enkelte trykudligningshætter eller ved etablering af nogle huller i pappen under ROCKWOOL TF-Kilerne.

Fastgørelse
ROCKWOOL TF-Kile kan monteres både ved mekanisk fastgørelse og ved klæbning. Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene placeres ovenpå første lag tagpap. Klæbning kan foretages direkte ovenpå et underlag af tagpap eller direkte ovenpå ROCKWOOL TOPROCK, TOPROCK CTF, og ROCKWOOL TF-plader.

Varmeklæbning må kun foretages på et underlag af tagpap eller på produkter med asfaltcoated overflade.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.