TF-Kile - vejledning

Anvendelse
Til etablering af fald i skotrender mellem to tagflader eller i skotrender mod tagafgrænsninger.

Resulterende fald
Kilebredden B er angivet i skemaet. Denne findes afhængig af krav til det resulterende fald, krav til tagfaldet samt afhængig af kilelængden L i mm.

 

 

Resul-terende
fald
Eks.
Tagfald
Indrykning i mm ved kilelængde
  20003000400050006000700080009000
1:801:20500750100012501500175020002250
1:4010001500200025003000350040004500
1:6015002250300037504500525060006750
1:8020003000400050006000700080009000
1:1001:2040060080010001200140016001800
1:408001200160020002400280032003600
1:6012001800240030003600420048005400
1:8016002400320040004800560064007200
1:1601:2025037550062575087510001125
1:40500750100012501500175020002250
1:607501125150018752250262530003375
1:8010001500200025003000350040004500

Udlægning
Kilebredden B afsættes, og der slås en kridtstreg ned til afløbsbrønd.

Start med at udlægge den tyndeste kile langs kridtstregen, derefter den næste tykkelse osv. Ved bredde større end 1,5 m bruges ROCKWOOL TF-Plader under kilerne.

Kilerne afskæres langs murkrone/skotrende. Monteres ROCKWOOL TF-Kilerne ovenpå tagpap, vil en trykudligning være nødvendig. Dette kan foretages ved etablering af enkelte trykudligningshætter eller ved etablering af nogle huller i pappen under ROCKWOOL TF-Kilerne.

Fastgørelse
ROCKWOOL TF-Kile kan monteres både ved mekanisk fastgørelse og ved klæbning. Ved mekanisk fastgørelse skal beslagene placeres ovenpå første lag tagpap. Klæbning kan foretages direkte ovenpå et underlag af tagpap eller direkte ovenpå ROCKWOOL TOPROCK, TOPROCK CTF, og ROCKWOOL TF-plader.

Varmeklæbning må kun foretages på et underlag af tagpap eller på produkter med asfaltcoated overflade.

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.