Stålunderlag Energy - vejledning

Arbejdsudførelse
Stålunderlag Energy tåler færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.

Under materialedepot, asfaltkurve m.m. skal der udlægges trykfordelende træplader. 

Materialedepot og lign. samt transport af materialer og stor gangtrafik i bestemte ganglinjer skal foregå på uisolerede områder eller på trykfordelende træplader udlagt ovenpå isoleringens afsluttende lag (HardRock Energy, TOPROCK SYSTEM eller TF plader).

Der skal tages tilsvarende forholdsregler efter etablering af tagdækning.

Sådan gør du:

Befæstigelse
Stålunderlag Energy fastgøres altid mekanisk sammen med toplaget, dvs. HardRock Energy, TOPROCK SYSTEM eller TF-plader. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag, beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S. Der skal dog min. være en fastgørelse pr. isoleringsplade i toplaget.

Arbejdet med udlægning af isolering og tagdækning skal foregå på en sådan måde, at isoleringen lukkes ved arbejdets ophør, og diverse kanter midlertidigt inddækkes, således at vand hindres i at løbe ind under de udlagte ROCKWOOL tagplader.

Udlægning
Flerlagsløsninger

STÅLUNDERLAG ENERGY udlægges altid som nederste lag i en flerlags løsning. ROCKWOOL pladerne i de enkelte lag stødes ved monteringen helt tæt sammen, og det anbefales, at STÅLUNDERLAG ENERGY forskydes i forhold til hinanden, se figur 1.


Den trykfordelende topplade i form af ROCKWOOL HARDROCK ENERGY, ROCKWOOL TOPROCK SYSTEM eller ROCKWOOL TF-PLADE samt evt. mellemplade af UNDERLAG ENERGY lægges tillige forskudt i forhold til underlagspladerne, se figur 2.

Figur 1

Figur 2

Underlag
Inden tagisoleringen monteres, er det vigtigt, at underlaget er rengjort og evt. vand, sne eller is skal være fjernet.

Underlaget skal være jævnt og fri for lunker.
Spring mellem elementer skal udjævnes.

Stålunderlag Energy har dog en struktur, der gør, at pladerne til en vis grad lader sig trykke mod underlaget og dermed udligner mindre ujævnheder.

Ved underlag af trapezprofilerede stålplader skal sammenhængen mellem isoleringstykkelser, anlægsflade og fri spændvidde mellem bølgetoppene nøje vurderes.

I nedenstående skema er angivet et krav til anlægsflade samt max. spændvidde mellem bølgetoppene, ved samlinger med flyvestød (figur 4) for flerlagsløsninger.

Figur 3

Figur 4

Max. Spændvidde og anlægsflader for flerlagsløsninger.

 

Samlet isoleringstykkelse i mm.Anlægsflade a 
i mm (min.)
Spændvidde b 
i mm (max.)

100

35

180

140

35

250

180

35

300

240

35

350

300

35

400

360

35

400

 

 

Figur 5

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.