Kondensplade - vejledning

Sådan gør du:

ROCKWOOL kondenspladerne stødes ved monteringen helt tæt sammen, og det anbefales, at samlingerne forskydes i forhold til hinanden.

 

På underlag af korrugerede stålplader kan det tillige anbefales, at langsiden på kondenspladerne udlægges vinkelret på profileringen.

Underlag

Inden tagisoleringen udlægges, er det vigtigt, at underlaget er rengjort og evt. vand, sne eller is skal være fjernet. Underlaget skal være jævnt og fri for lunker. Spring mellem elementer skal udjævnes.

Ved underlag af trapezprofilerede stålplader skal sammenhængen mellem isoleringstykkelser, anlægsflade og fri spændvidde mellem bølgetoppene nøje vurderes.

I nedenstående skema er angivet et krav til anlægsflade samt max. spændvidde mellem bølgetoppene, dels ved samlinger ved flyvestød og ved simpel understøttet dvs. samlinger over en bølgetop.

 Isolerings-tykkelseAnlægs-flade i mmMax spændvidde
i mm
    Anlægs-flade (a) Flyvestød (b) Simpelt understøttet (c)
Kondens-plade 45 35 155 170

Min. understøtningsareal: 30%

 

Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.